Mưa lớn tại Lào Cai

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

1. Về người: 02 người chết tại huyện Bát Xát. Hiện nay đã tìm thấy thi thể

- Tại thông Tả Trang, xã Phìn Ngang: 01 người chết do bị lũ quét khi đi cho lợn ăn gần nhà; nạn nhân là ông Phàn Lão Ú, sinh năm 1983, bố là ông Phàn Chằn Phin, sinh năn 1938, mẹ là bà Chà Lở Mẩy, sinh năm 1939.

- Tại thôn Bản Vai, xã Bản Qua: 01 cháu bé bị chết do lũ cuốn trôi (ao vớ gây lũ quét); nạn nhân là cháy bé Phí THị Ngọc Vy, sinh năm 2017, bố là ông Phí Văn Hợi, mẹ là bà Lò Thị Duyên.

2. Về nhà ở: 42 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó

- Nhà bị sập đổ, nước cuốn trôi: 02 nhà (01 nhà xã Bản Qua, huyện Bát Xát; 01 nhà phường Duyên Hải thành phố Lào Cai)

- Nhà bị đất đá tràn vào: 07 nhà (03 nhà xã Bản Qua, huyện Bát Xát; 02 nhà xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng; 02 nhà xã Cốc San, thành phố Lào Cai)

- Nhà bị ngập úng: 33 nhà tại thành phố Lào Cai (phường Cốc Lếu: 07; Bắc Cường: 16 nhà; Kim Tân: 04nhaf; Nam Cường: 01 nhà; Cốc San: 05 nhà)

3. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp

- Tổng số diện tích lúa bị  thiệt hại: 18.2ha; trong đó:

+ Thiệt hại hoàn toàn >70%: 0.5 ha ruộng lúa thí nghiệm của Trung tâm giống nông nghiệp

+ Diện tích lúa bị thiệt hại 50-70%: 10.36ha, trong đó lúa bị thiệt hại >50-70%: 10ha tại xã Xuân GIao, huyện Bảo Thắng; 0.36ha tại xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn

+ Lúa bị thiệt hại 30-50%: 7.34ha, trong đó: 7ha tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng; 0.34ha tại xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn

+ Hòa màu, rau màu bị thiệt hại >70%: 1.2ha tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai; bị thiệt hại: 50-70%: 3.5ha tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng.

- Ao cá bị vỡ 16cais/10.2 tấn cá tại thành phố Lào Cai

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 05/10/2020
Vĩ bắc: 22.553528
Kinh đông: 103.871225
Thời gian kết thúc: 06/10/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Bát Xát, Bảo Thắng, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành