Mưa lớn tại tỉnh Gia Lai

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Mưa lớn đã gây thiệt hại tại phường Trà Bá và phường Chi Lăng thành phố Pleiku làm hư hỏng các vật dụng, thiết bị, đồ dùng của 07 hộ dân; thiệt hại hoàn toàn (>70%) 01ha lúa nước và các cây hoa màu; sạt lở 20m tường rào của Bến Xe tải Đức Long và 11m tường rào hộ dân

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 04/10/2020
Vĩ bắc: 13.969116
Kinh đông: 108.022525
Thời gian kết thúc: 04/10/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành