Mưa lớn tại Tuyên Quang

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

1. Thiệt hại về người: Không có

2. Thiệt hại về nhà ở: 08 nhà
- Thiệt hại từ 30-50%: 01 nhà (hộ bà Trần Lệ Thủy, thôn 1 An Trạch, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên; nhà xây cấp 4 bị đất ta luy dương sau nhà sạt vào làm thiệt hại đổ 20m tường nhà

- Thiệt hại <30%: 07 nhà (nhà ở bị sạt lở ta luy dương sau nhà)

3. Thiệt hại về nông, lâm nghiệp:

- Diện tích lúa bị ngập: 5.8ha.

- Diện tích ngô, rau màu bị ngập: 6.28ha

- Sạt lở đất sản xuất nông nghiệp: 0.02 ha (chiều dài khoảng 100m, sâu 2.0m tại thôn Cây Đa, xã Minh Hương)

4. Thiệt hại về thủy lợi: 9m kênh mương bị hư hỏng; 01 trụ kênh bị nghiêng

5. Thiệt hại về giao thông: 300m3 đất đá sạt lở đường giao thông nông thôn (thuyến thôn cây Đa, xã Thành Long đi thôn Khởn xã Thái Sơn)

6. Thiệt hại về thủy sản: 2.458ha ao cá bị ngập, tràn bờ (xã Thái Sơn)

7. Thiệt hại về công nghiệp: Đổ gãy 01 cột điện hạ thế (xã Thái Sơn)

Ước tính tổng thiệt hại: 197.26 triệu đồng

(Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 26/09/2020
Vĩ bắc: 22.024413
Kinh đông: 105.091985
Thời gian kết thúc: 27/09/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành