Mưa lũ tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

- Thiệt hại về nhà ở: Tổng số 16 nhà bị thiệt hại trong đó:

+ Nhà bị sạt lở đất đá: 15 nhà (xã Lâm Thượng 02 nhà; Tân Phượng 02 nhà; Mường Lai 11 nhà).

+ Nhà bị ngập nước 01 nhà tại xã Lâm Thượng

- Thiệt hại về giao thông:

+ Có 20 diểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã với tổng khối lượng đá ước khoảng 920m3

+ Sạt lở 01 tuyến kè đường giao thông dài 30m và 01 cầu dân sinh tại xã Minh Chuẩn.

+ Thiệt hại về công trình thủy lợi: Có 09 điểm bị sạt lở kênh mương nội đồng khối lượng ước tính 150m3; 02 điểm bị xói lở với tổng chiều dài tuyến khoảng 160m

- Ước tính thiệt hại khoảng 152 triệu đồng

(Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 14/09/2020
Vĩ bắc: 22.214345
Kinh đông: 104.676866
Thời gian kết thúc: 14/09/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Xã Lâm Thượng, Tân Phượng, Mường Lai huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành