Ngập lụt do mưa lớn tại tỉnh Bình Thuận

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

a. Về người: Không

B: Về nhà ở: Sập 01 nhà tạm của hộ dân thôn Đồng Me, xã Đức Thuận.

C. Về sản xuất nông nghiệp: Do hiện nay hệ thống công trình thủy lợi một số địa phương chưa đồng bộ, một số tuyến kênh thuộc hệ thống công trình thủy lợi Tà Pao đang thi công dở dang, gây khó khăn việc tiêu thoát nước trong mùa mưa. Đợt mưa ngày 25/9/2020 đến ngày 26/9/2020 gây ngập tổng cộng khoảng trên 200ha diện tích sản xuất vụ mùa, cụ thể:

- Xã Đức Bình ngập trên 190ha: 40ha lúa của nhân dân thôn 3 tại khu vực Bàu Trâu (gần kênh N8) và 150ha tại khu vực Bàu Nga, Bàu Gòn, Đồng Lớn, Huyện đội của nhân dân thôn 1 và thôn 2 có khả năng mất trắng về giống lúa và nông dân sẽ gieo sạ lại khi nước rút

- Xã Đức Thuận ngập 03ha lúa sạ 1.5 tháng.

- Xã Nghị Đức ngập khoảng 09ha lúa mới sạ.
(Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 25/09/2020
Vĩ bắc: 11.111981
Kinh đông: 107.707626
Thời gian kết thúc: 26/09/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Xã Đức Bình, Đức Thuận, Nghị Đức huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành