Ngập lụt tại Bắc Kạn

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo BCN của BCH PCTT&TKCN tỉnh Bắc Kạn, đêm ngày 31/8 rạng sáng ngày 01/8/2021 trên địa bàn huyện Chợ Đồn xảy ra ngập lụt gây thiệt hại cho người dân, cụ thể như sau:

+ Về nhà ở: 05 nhà bị thiệt hại (Ngọc phái 03 nhà; TT Bằng Lũng 01 nhà; Đại Sảo 01 nhà)

+ Về nông nghiệp: 0,51ha Lúa bị thiệt hại tại xã Ngọc Phái; 3,65ha ha hoa màu bị thiệt hại( Yên Phong 1,8ha; Đại Sảo 0,35ha; Ngọc Phái 0,4ha; Yên Mỹ 1,5ha)

+ Về công trình: Công trình đập bị vùi lấp, hư hỏng: 03 cái; Công trình kênh mương bị vùi lấp: 40m;

+ Về giao thông: Đường tỉnh, huyện, xã: 32m3

+ Về thuỷ sản: Thiệt hại về thủy sản: 0.05ha tại xã Ngọc Phái;

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 01/08/2021
Vĩ bắc: 22.221229
Kinh đông: 105.58726
Thời gian kết thúc: 01/08/2021
Vĩ bắc: 22.221229
Kinh đông: 105.58726
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Chợ Đồn - Tỉnh Bắc Kạn
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành