Ngập lụt tại Bắc Kạn

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo BCN của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Bắc Kạn, đêm ngày 31/7 rạng sáng 01/8/2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc gây một số thiệt hại cho người dân, cụ thể như sau:

+ Nhà ở: 05 Nhà bị ngập nước ở Đức Xuân (trong đó: 01 hộ tại tổ 11B bị nước ngập vào nhà và 03 hộ bị nước ngập vào sân do ảnh hưởng thi công đường 11B, 01 hộ bị nước tràn vào nhà tại tổ 1A do ảnh hưởng thi công đường vào trung tâm bảo trợ XH)

+ Nông nghiệp: Ngô bị ngập 1,5ha ở Huyền Tụng (trong đó: tổ phiêng my 1 ha, tổng nẻng 0,5 ha);

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 01/08/2021
Vĩ bắc: 22.155702
Kinh đông: 105.863528
Thời gian kết thúc: 01/08/2021
Vĩ bắc: 22.155702
Kinh đông: 105.863528
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành