Ngập lụt tại Quảng Ninh

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo BCN của VPTT BCH PCTT-TKCN&PTDS tỉnh Quảng Ninh, từ 20h ngày 23/9 đến 11h ngày 24/9 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt một số tuyến phố, Cụ thể như sau: Ngập cục bộ tại các phường Quang Hanh, Cẩm Đông, Cẩm Bình, Cẩm Tây, Cẩm Thành. Tuyến đường 18A (khu vực Quang Hanh) ngập cục bộ 03 điểm với chiều dài khoảng 300m (phương tiện vẫn lưu thông được).

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 24/09/2021
Vĩ bắc: 21.011019
Kinh đông: 107.330796
Thời gian kết thúc: 24/09/2021
Vĩ bắc: 21.011019
Kinh đông: 107.330796
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành