Sạt lở, ngập lụt tại Hà Giang

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

- Tổng thiệt hại về nhà ở: Tổng số là 79 nhà.

- Diện tích bị ngập úng, cuốn trôi 348.53 ha

- Vỡ 40m kênh mương tại thôn Bản Tùy. xã Ngọc Đường thành phố Hà Giang

- Sạt taluy dương xuống sân vận động xã Việt Ninh, huyện Bắc Quang khối lượng đất đá sạt lở khoảng 70m3

(Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 13/09/2020
Vĩ bắc: 22.239607
Kinh đông: 104.744725
Thời gian kết thúc: 14/09/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện Quang Bình, Bắc Quang tỉnh Hà Giang
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành