Sét tại Vĩnh Phúc

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

01 người chết, anh Lê Văn Hùng, sinh năm 1987, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 13/09/2020
Vĩ bắc: 21.407403
Kinh đông: 105.513695
Thời gian kết thúc: 13/09/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành