Sụt lún đất tại An Giang

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Theo báo cáo số 77/BC-VPTT ngày 03/8 của VPTT BCĐ ƯP BĐKH - PCTT&TKCN tỉnh An Giang, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 8, tại nhà của bà Nguyễn Thị Sang, tổ 07, khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn xảy ra hiện tượng sụt lún bờ sông Cái Vừng, cách bến đò số 5 khoảng 30 mét, về hướng thị xã Tân Châu. Chiều dài đoạn sụt lún 9 m, chiều sâu vào khoảng 4,3m. Vị trí sụt lún còn cách lề đường tỉnh lộ 954 khoảng 5 mét.

Không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.


Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 02/08/2021
Vĩ bắc: 10.778779
Kinh đông: 105.257905
Thời gian kết thúc: 02/08/2021
Vĩ bắc: 10.778779
Kinh đông: 105.257905
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Phường Long Sơn - thị xã Tân Châu - tỉnh An Giang
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành