Thiên tai tại Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết:

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh tình hình thiệt hại do mưa đá và lốc xoáy ngày 01/5/2019 như sau:

- Nhà ở: 355 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Hà Giang 114 nhà, Nghệ An 49 nhà, Hà Tĩnh 192 nhà).

- Nông nghiệp: 1.869 ha lúa, hoa màu bị gãy đổ (Hà Giang 08ha, Nghệ An 843ha, Hà Tĩnh 1.018ha).

- Lâm nghiệp: 500 ha tại Nghệ An; 2.550 cây lâu năm bị gãy đổ (Hà Giang 160 cây, Hà Tĩnh 2.390 cây).

- Thiệt hại khác: Tại Hà Giang: 03 hội trường thôn bị tốc mái; tại Hà Tĩnh 01 thư viện, 02 dãy phòng học bị tốc mái, 08 cột điện hạ thế và 300m dây điện bị đứt, hư hỏng.

Ước tính thiệt hại: 12,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống./.(Nguồn: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 01/05/2019
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc: 01/05/2019
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 1
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành