Tin lũ khẩn cấp

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

1.   Diễn biến lũ

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định đang lên; các sông ở bắc Tây Nguyên đang dao động ở mức cao; các sông ở Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa đang xuống. Mực nước lúc 19h/5/11 trên một số sông như sau:

- Sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thủy 1,7m, dưới BĐ2 0,5m;

- Sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại Thạch Hãn 5,61m, trên BĐ3 0,11m;

- Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 4,91m, trên BĐ3 0,41m;

- Sông Hương (Thừa Thiên Huế) tại Kim Long 4,03m, trên BĐ3 0,53m;

- Sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 10,04m, trên BĐ3 1,04m;

- Sông Thu Bồn tại Câu Lâu 4,73m, trên BĐ3 0,73m; tại Hội An 2,85m, trên  BĐ3 0,85m;

- Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 7,54m, trên BĐ3 1,04m;

- Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ 5,67m, trên BĐ3 1,17m;

- Sông Lại Giang (Bình Định) tại Bồng Sơn 8,42m, trên BĐ3 0,42m;

- Sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 7,62m, dưới BĐ3 0,38m;

- Sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 5,52m, ở mức BĐ3.

- Sông ĐắkBla (Kon Tum) tại Kon Plong 593,95m, xấp xỉ mức BĐ3;

- Các sông khác ở mức BĐ1-BĐ2.

2. Dự báo lũ

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định tiếp tục lên; các sông ở Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên tiếp tục xuống và còn ở mức cao. Mực nước trên các sông có khả năng như sau:

- Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 5,8m, trên BĐ3 0,3m;

- Sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức 5,0m, trên BĐ3 0,5m (với điều kiện hồ Hương Điền điều tiết lưu lượng về hạ lưu là 2787m3/s);

 - Sông Hương tại Kim Long lên mức 4,5m, trên BĐ3 1,0m;

- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 10,5m, trên BĐ3 1,5m;

- Sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 5,3m, trên BĐ3 1,3m; tại Hội An lên mức 3,3m, trên BĐ3 1,3m (tương đương mực nước lịch sử năm 2007);

- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc lên mức 8,0m, trên BĐ3 1,3m;

- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ lên mức 6,0m, trên BĐ3 1,5m (tương đương mực nước lịch sử năm 2013);

- Sông Lại Giang tại Bồng Sơn lên mức 8,7m, trên BĐ3 0,7m;

- Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên lại và ở mức 8,0m, ở mức BĐ3 (dự kiến Qxả hồ Định Bình từ 1600-2000m3/s);

- Sông Dinh tại Ninh Hòa xuống mức 5,2m, dưới BĐ3 0,3m;

- Sông Đakbla tại Konplong dao động ở mức 594,0m, ở mức BĐ3,

- Các sông khác dao động ở mức BĐ1-BĐ2, các sông suối nhỏ lên trên mức BĐ3.

3. Cảnh báo

Ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định, bắc Khánh Hòa. Đặc biệt là các huyện:

Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà, Thành phố Huế;

Quảng Nam: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn, Hội An, Thành phố Tam Kỳ;

Quảng Ngãi: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Thị trấn Châu Ổ, Thành phố Quảng Ngãi;

Bình Định: Vân Canh, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn;

Khánh Hòa: Ninh Hòa.

Kon Tum: Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Hà, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Ia H'Drai

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi: Cấp 4.

Tin lũ tiếp theo phát vào lúc 02h30 ngày 6/11.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 05/11/2017
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc:
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành