TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

1. Tin lũ trên các sông
Ngày 20/7/2018:
Mực nước sông Hoàng Long, sông Thao, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên. Mực nước lúc 4h ngày 20/7: sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,8m (dưới BĐ3; 0,2m); sông Thao tại Yên Bái: 30,39m (trên BĐ1: 0,39m); sông Bưởi tại Kim Tân: 10,43m (trên BĐ1: 0,43m); sông Mã tại Lý Nhân: 8,09 m (dưới BĐ1: 1,41m); sông Cả tại Dứa 21,95 (dưới BĐ2: 0,55)

Ngày 22/7/2018:
Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, sông Bưởi, sông Mã và sông Cả đang lên, lúc 05h00 ngày 22/07, sông Hoàng Long tại Bến Đế: 4,09m (trên BĐ3: 0,09m).
Dự báo: Nước sông Hoàng Long tại Bến Đế lên chậm, đạt đỉnh ở mức 4,10m (trên BĐ3: 0,1m) vào 06h-08h/22/7 rồi xuống chậm:
- Lúc 13h00/22/7, tại Bến Đế 3,9m (dưới BĐ3: 0,1m).
- Lúc 01h00/23/7, tại Bến Đế xuống 3,5m (BĐ2).
Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng đặc biệt tại các huyện: Nho Quan, Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt tại tỉnh Ninh Bình: cấp 2


Ngày 23/7/2018:
Trên sông Hoàng Long, sông Thao, sông Hồng:
Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, trên sông Hồng tại Hà Nội đang xuống chậm; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống nhanh.
- Lúc 07h/23/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội: 7,74 m (dưới BĐ1).
- Lúc 07/23/7, trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,87 m (dưới BĐ3: 0,13m); trên sông Thao tại Yên Bái: 29,13m (dưới BĐ1), tại Phú Thọ: 16,49 m (dưới BĐ1).
Dự báo: Lũ mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ, sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục xuống:
- Đến 19h/23/7, mực nước tại Bến Đế xuống mức 3,50 m (ở mức BĐ 2).
- Đến 19h/23/7, mực nước tại Yên Bái xuống mức 28,00 m (dưới BĐ1:2,00 m); tại Phú Thọ xuống mức 15,60 m (dưới BĐ1: 1,90 m).
- Đến 19h/23/7, mực nước tại Hà Nội xuống mức 7,50 m (dưới BĐ1: 2,00 m).

Trên sông Cả và sông Bưởi:
 Lũ trên sông Bưởi (Thanh Hóa) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; hạ lưu sông Cả (Nghệ An) xuống chậm. Mực nước lúc 4h/23/7 trên sông Bưởi tại Kim Tân 12,06m, ở mức BĐ3; trên sông Cả tại Nam Đàn 5,88m, trên BĐ1 0,48m.
Dự báo: Trong 12 giờ tiếp theo, lũ sông Bưởi, sông Cả tiếp tục xuống chậm.

2. Tình hình thiệt hại

Theo báo cáo của các tỉnh, thiệt hại bước đầu tính đến 07h00 ngày 23/7 như sau:
1. Về người: 34 người chết và mất tích, 26 người bị thương, cụ thể:
- 22 người chết (Yên Bái: 11 người, Sơn La: 04 người, Lào Cai: 01 người, Phú Thọ: 03 người, Hòa Bình: 01 người, Thanh Hóa: 02 người);
- 12 người bị mất tích (Yên Bái: 06 người, Sơn La: 02 người, Phú Thọ: 01 người, Thanh Hóa: 03 người);
- 26 người bị thương (Yên Bái: 18 người, Sơn La: 01 người, Phú Thọ: 03 người, Thanh Hóa: 03 người, Nghệ An: 01 người).
2. Nhà cửa
- Nhà bị sập: 231 nhà (Yên Bái: 157 nhà, Sơn La: 17 nhà, Phú Thọ: 20 nhà, Hòa Bình: 03 nhà; Quảng Ninh: 02 nhà, Thanh Hóa: 07 nhà, Nghệ An: 24 nhà, Hà Tĩnh: 01 nhà).
- Nhà bị ngập: 5.878 nhà (Phú Thọ: 5.123 nhà, Sơn La: 209 nhà, Lào Cai: 55 nhà, Hòa Bình: 114 nhà; Quảng Ninh: 185 nhà, Thanh Hóa: 32 nhà, Nghệ An: 160 nhà).
- Nhà bị hư hỏng và di dời khẩn cấp: 4.269 nhà (Sơn La: 202 nhà, Yên Bái: 163 nhà, Lào Cai: 04 nhà, Phú Thọ: 3.435 nhà, Hòa Bình: 207 nhà, Quảng Ninh: 232 nhà, Nghệ An: 26 nhà).
3. Chăn nuôi, thủy sản
- Gia súc bị chết, cuốn trôi: 6.455 con (Sơn La: 36 con, Yên Bái: 218 con, Lào Cai: 01 con, Phú Thọ: 6.096 con, Hòa Bình: 18 con, Thanh Hóa: 40 con, Nghệ An: 46 con).
- Gia cầm bị chết, cuốn trôi: 106.008 con (Sơn La: 310 con, Yên Bái: 2.625 con, Lào Cai: 191 con, Phú Thọ: 87.742 con, Thanh Hóa: 8.113 con, Nghệ An: 7.027 con).
- Diện tích thủy sản bị ảnh hưởng: 5.670 ha (Sơn La: 09 ha, Lào Cai: 12,1 ha, Phú Thọ: 582,7 ha, Hòa Bình: 5,6 ha, Thanh Hóa: 1.564,3 ha; Nghệ An: 3.226,08 ha).


(Nguồn: Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 19/07/2018
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc:
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành