TIN NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG Ở TRUNG TRUNG BỘ TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

Ngày hôm qua (11/5), nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ; các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định, Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo: Ngày hôm nay (12/5) và ngày mai (13/5), do ảnh hưởng hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới nên nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.   

Cảnh báo tác động của nắng nóng:
Ngày hôm nay (12/5), chỉ số tia UV tại thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 10/05/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Thời gian kết thúc:
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành