Thông tin Cán bộ
Tỉnh/TP: Chưa xác định

Thông tin trích ngang

Đội ngũ giảng viên cấp tỉnh triển khai Đề án chính phủ

Họ và tên

(Name):

Bùi Văn Hà
Ngày / tháng / năm sinh

(Date of birth):

30/04/1988
Nam / Nữ

(Male/Female):

Nam
Trình độ chuyên môn

(Education):

Đại học
Chức danh

(Position):

Giảng viên
Phòng / Ban

(Division):

Phòng NN&PTNT huyện
Cơ quan / Tổ chức

(Organization):

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Vụ Bản
Địa chỉ

(Address):

Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
 
 
 
Di động

(Cell Phone):

0916547271
Điện thoại

(Phone):

Fax:
Email:
Web: