Thông tin Cán bộ
Tỉnh/TP: Chưa xác định

Thông tin trích ngang

Đội ngũ giảng viên cấp tỉnh triển khai Đề án chính phủ

Họ và tên

(Name):

Hoàng Thu Thủy
Ngày / tháng / năm sinh

(Date of birth):

06/01/1989
Nam / Nữ

(Male/Female):

Nữ
Trình độ chuyên môn

(Education):

Cử nhân kinh tế
Chức danh

(Position):

Giảng viên
Phòng / Ban

(Division):

Ban Tổ chức
Cơ quan / Tổ chức

(Organization):

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
Địa chỉ

(Address):

Số 102, Lê Công Thanh, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 
 
 
Di động

(Cell Phone):

01234833494
Điện thoại

(Phone):

03513857317
Fax:
Email:
Web: