Thông tin Cán bộ
Tỉnh/TP: Chưa xác định

Thông tin trích ngang

Đội ngũ giảng viên cấp tỉnh triển khai Đề án chính phủ

Họ và tên

(Name):

Lưu Đức Cường
Ngày / tháng / năm sinh

(Date of birth):

23/03/1976
Nam / Nữ

(Male/Female):

Nam
Trình độ chuyên môn

(Education):

Đại học
Chức danh

(Position):

Giảng viên
Phòng / Ban

(Division):

Ban tác huấn/Phòng Tham mưu
Cơ quan / Tổ chức

(Organization):

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Địa chỉ

(Address):

Số 382 Điện Biên, TP Nam Định
 
 
 
Di động

(Cell Phone):

0983859906
Điện thoại

(Phone):

Fax:
Email:
Web: