Thông tin Cán bộ
Tỉnh/TP: Chưa xác định

Thông tin trích ngang

Đội ngũ giảng viên cấp tỉnh triển khai Đề án chính phủ

Họ và tên

(Name):

Nguyễn Hoàng Minh
Ngày / tháng / năm sinh

(Date of birth):

22/06/1991
Nam / Nữ

(Male/Female):

Nam
Trình độ chuyên môn

(Education):

Kỹ sư Thủy lợi
Chức danh

(Position):

Giảng viên
Phòng / Ban

(Division):

Phòng NN&PTNT huyện
Cơ quan / Tổ chức

(Organization):

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Trực Ninh
Địa chỉ

(Address):

Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
 
 
 
Di động

(Cell Phone):

0917199226
Điện thoại

(Phone):

Fax:
Email:
Web: