Thông tin Cán bộ
Tỉnh/TP: Chưa xác định

Thông tin trích ngang

Đội ngũ giảng viên cấp tỉnh triển khai Đề án chính phủ

Họ và tên

(Name):

Nguyễn Tiến Loát
Ngày / tháng / năm sinh

(Date of birth):

15/07/1979
Nam / Nữ

(Male/Female):

Nam
Trình độ chuyên môn

(Education):

Kỹ sư thủy lợi
Chức danh

(Position):

Giảng viên
Phòng / Ban

(Division):

Phòng Kế hoạch tưới tiêu
Cơ quan / Tổ chức

(Organization):

Chi cục Thủy Lợi tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ

(Address):

179 Trương Hán Siêu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
 
 
 
Di động

(Cell Phone):

0914768986
Điện thoại

(Phone):

0303871094
Fax:
Email:
Web: