Thông tin Cán bộ
Tỉnh/TP: Chưa xác định

Thông tin trích ngang

Đội ngũ giảng viên cấp tỉnh triển khai Đề án chính phủ

Họ và tên

(Name):

Trần Văn Thao
Ngày / tháng / năm sinh

(Date of birth):

25/08/1963
Nam / Nữ

(Male/Female):

Nam
Trình độ chuyên môn

(Education):

Đại học
Chức danh

(Position):

Giảng viên
Phòng / Ban

(Division):

Phòng NN&PTNT huyện
Cơ quan / Tổ chức

(Organization):

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hạ Hòa
Địa chỉ

(Address):

Khu 2, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
 
 
 
Di động

(Cell Phone):

0977016069
Điện thoại

(Phone):

Fax:
Email:
Web: