Thông tin Cán bộ
Tỉnh/TP: Chưa xác định

Thông tin trích ngang

Đội ngũ giảng viên cấp tỉnh triển khai Đề án chính phủ

Họ và tên

(Name):

Trang Thành Công
Ngày / tháng / năm sinh

(Date of birth):

04/04/1994
Nam / Nữ

(Male/Female):

Nam
Trình độ chuyên môn

(Education):

Cử nhân kinh tế
Chức danh

(Position):

Giảng viên
Phòng / Ban

(Division):

Cơ quan / Tổ chức

(Organization):

Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh
Địa chỉ

(Address):

Số 47, Nguyễn Tất Thành, TP Ban Mê Thuột
 
 
 
Di động

(Cell Phone):

0935399119
Điện thoại

(Phone):

05003956927
Fax:
Email:
Web: